Disclaimer

Bootkussens.com zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden.

Bootkussens.com kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen.

Bootkussens.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bootkussens.com.

Ook kan Bootkussens.com niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites.

De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Bootkussens.com kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.